Commerciële Yachting 200 GT

Inleiding

De Hogere Zeevaartschool biedt een opleiding ommerciële yachting 200 GT aan. Deze opleiding is bedoeld voor de bemanning van pleziervaartuigen die commerciële activiteiten uitoefent, met een brutotonnage kleiner dan 200 of met een lengte van 2,5 tot 24 meter. De vaartuigen mogen tot 30 zeemijl uit de kust.

De opleiding voldoet aan de wetgeving terzake, nl. het Koninklijk besluit van 04.09.2014. De desbetreffende artikelen zijn hier te bekijken (KB van 04.09.2014, bijlage I, hoofdstuk VII, punt VII/14 tot en met VII/15).

Het programma van de opleiding werd uitgewerkt op basis van STCW- vereisten, werd goedgekeurd door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en werd ook aangepast aan de opleidingsstructuur van de pleziervaart. STCW zijn de internationale normen waaraan maritieme opleidingen dienen te voldoen.

De opleiding is modulair georganiseerd, zodat pakketten op maat worden aangeboden.

Vereiste Voorkennis

Om aan de opleiding commerciële yachting 200 GT te beginnen, moet de kandidaat in bezit zijn van een brevet van yachtman.

Indien de kandidaat niet over een brevet yachtman beschikt, dient hij/zij een curriculum en/of vaartijdbewijzen voor te leggen aan de evaluatiecommissie. Deze besluit na onderzoek of de verworven voorkennis voldoende is.


Kandidaten die reeds enkele of meerdere modules volgenden bij een ander opleidingscentrum, dienen deze aan te tonen door een kopie te overhandigen aan de evaluatiecommissie. Deze commissie bepaalt of de kandidaat eventuele vrijstellingen behaalt.

Vaarbevoegdheid

Na het beëindigen van de opleiding ontvangt u van ons een bewijs dat u alle modules met succes gevolgd hebt.

Voor het verkrijgen van een vaarbevoegdheidsbewijs moet u zich aanmelden bij de FOD Mobiliteit, Posthoflei 5, 2600 Antwerpen (Berchem), tel. 03-286 68 90, www.mobilit.belgium.be,

met volgende documenten:

  • Bewijs gevolgde opleidingsmodules (HZS)
  • GMDSS-certificaat
  • Overzicht van de vaartijd.

 

Contact

Bie Van Deun
Coördinator Beroepsopleidingen
tel. 03-205 64 35
training@hzs.be