Hogere Zeevaartschool logo

COVID-19 

Op 23 november zijn er door het ministerie van onderwijs aangepaste maatregelen bekend gemaakt voor het hoger onderwijs:

Vanaf maandag 30 november wordt het mogelijk voor studenten om weer praktijkonderwijs te volgen onder strikte voorwaarden. Deze beslissing maakt het mogelijk om de onderwijsdoelstellingen van het eerste semester alsnog te realiseren.

 Mondmaskerplicht en social distancing blijven fundamenteel. Onderwijsactiviteiten die niet online kunnen worden aangeboden, kunnen op de campus doorgaan.

Een gedeelte van de examens zal op de campus plaatsvinden, sommige examens worden online afgenomen. Deze worden afgenomen volgens dezelfde afspraken en veiligheidsvoorwaarden die reeds sinds begin dit academiejaar van kracht waren. Meer informatie over de richtlijnen wordt nog op Blackboard geplaatst evenals het examenrooster.

We blijven ons onverminderd inspannen om het mentaal welzijn van onze studenten en medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen en voorzien de nodige acties.

Deze regeling loopt alvast tot 29 januari 2021. Eind januari wordt er bekeken of de afspraken al dan niet verlengd worden.

 

De Hogere Zeevaartschool neemt alle nodige maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan. Hierin volgen we de richtlijnen van de overheid en de matrix voor Vlaamse hogescholen.

 

Op onze campus zetten we veiligheid voorop:

  • Het dragen van een mondmasker is steeds verplicht. 
  • Bij het binnenkomen dien je de handen te ontsmetten. Handsanitatie is op verschillende plaatsen in het gebouw aanwezig. Was bovendien regelmatig je handen. 
  • Loop in de gangen en op de trappen steeds aan de rechterkant.

Lessen op de campus en online lessen:

  • Veiligheid staat steeds voorop. We stemmen de maatregelen continu af op de geldende richtlijnen van de pandemiematrix voor de Vlaamse Hogescholen. De situatie wordt doorlopend gemonitord en indien nodig worden maatregelen aangepast.
  • We zetten maximaal in op contactluw onderwijs. Vakken waarvoor dit mogelijk is, zullen online ingericht worden.
  • Lessen die niet online gegeven kunnen worden, zoals bijvoorbeeld verschillende praktijkvakken, zullen vanaf 12 november* op de campus in aangepaste groepen en met de nodige veiligheidsmaatregelen kunnen doorgaan.

 

  • Poster mondmasker