Hoe inschrijven ?

Stap 1

Voor burgers uit de EER (Europese Economische Ruimte) en burgers uit landen die niet tot de EER behoren, gelden verschillende inschrijvingsprocedures.

Welke landen behoren tot de Europese Economische Ruimte?

 

INSCHRIJVINGSPROCEDURE VOOR EER-BURGERS

Kandidaat-studenten uit landen die tot de Europese Economische Ruimte behoren kunnen zich online of schriftelijk registreren.

 

1. Online registreren

Ga naar volgende URL

https://registratie.hzs.be

en volg de instructies op het scherm.

 

2. Schriftelijk registreren

Download het inschrijvingsformulier en stuur dit ingevuld naar

Hogere Zeevaartschool

Noordkasteel Oost 6

2030 Antwerpen

Download inschrijvingsformulier

Bij het inschrijvingsformulier moeten volgende documenten gevoegd worden:

  • fotokopie "recto/verso" van de identiteitskaart
  • uittreksel uit de geboorteakte
  • fotokopie van Belgisch diploma of diploma uit een ander land in de EER (Europese Economische Ruimte), gelegaliseerde kopie door Belgische ambassade in land van oorsprong voor niet-EER landen.

De kandidaat die tijdens het huidige schooljaar zijn laatste jaar van het secundair onderwijs volgt, kan zijn inschrijvingsaanvraag reeds indienen, met bijvoeging van een studiegetuigschrift waaruit duidelijk de aard van het gevolgde secundair onderwijs blijkt.
 Dit studiegetuigschrift zal dan vóór 15 oktober dienen vervangen te worden door een kopie van het gehomologeerd eindgetuigschrift secundair onderwijs.

 

INSCHRIJVINGSPROCEDURE VOOR NIET EER-BURGERS

Kandidaat-studenten uit landen die niet tot de Europese Economische Ruimte behoren, kunnen zich enkel schriftelijk registreren (zie richtlijnen hierboven).

Ze dienen onderstaande inschrijvingsprocedure te volgen:

Inschrijvingsprocedure niet EER-burgers


Wanneer kun je inschrijven?

Voor studenten uit de EER (Europese Economische Ruimte): bij voorkeur tussen 13 maart en 15 september van het voorafgaande academiejaar.

Voor niet-EER burgers geldt een speciale inschrijvingsprocedure.
 De niet-EER studenten moeten zich inschrijven tussen 20 april en 30 juni van het voorafgaande academiejaar. Het volledige studiegeld dient ten laatste op 30 juni van het voorafgaande academiejaar op de rekening van de HZS te staan.

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

De kandidaat-student moet in het bezit zijn van:

  • een diploma van het secundair onderwijs
  • een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan
  • een diploma of getuigschrift dat door een wet, decreet, Europese richtlijn of internationale overeenkomst als gelijkwaardig wordt beschouwd.

Belangrijk om weten: er is geen toelatingsproef en er is geen beperking (numerus clausus) van studenten.

Meer info:

Voor meer informatie over de inschrijvingen kun je terecht bij onze Studentenadministratie

E-mail: info@hzs.be - tel. 03-205 64 30

Naar stap 2