Hoe inschrijven ?

Stap 2

Na ontvangst van je inschrijvingsformulier sturen we je een volledig dossier, met daarin o.a. de brochure "Wegwijs in de Hogere Zeevaartschool".

Opgelet: de verzending van de dossiers gebeurt pas vanaf midden juni.

Je inschrijving is definitief na betaling van het studiegeld.

De studenten worden verzocht te wachten op een betalingsverzoek vanuit de Hogere Zeevaartschool, alvorens tot overschrijving van het studiegeld over te gaan.

Van zodra de registratie van je opleidingsprogramma werd verwerkt, zal je een betalingsverzoek ontvangen met daarop een gestructureerde mededeling, waarmee je de betaling kunt uitvoeren.
 
De cursussen voor het academiejaar 2017-2018 beginnen op maandag 25 september 2017 om 8.15 u.
Studenten die niet aanwezig kunnen zijn vanaf de eerste dag van het academiejaar moeten dit schriftelijk melden vóór het begin van het academiejaar met opgave van de reden. Zij moeten hiervoor dan de uitdrukkelijke toestemming van het hogeschoolbestuur krijgen.

De nieuwe studenten 1e bachelor Nautische Wetenschappen en 1e bachelor Scheepswerktuigkunde worden voor een onthaalsessie reeds verwacht op vrijdag 22 september 2017 om 10.00 u.

Terug naar stap 1