Nuttige informatie

Studietoelagen

De Belgische studenten kunnen een studiebeurs bekomen volgens de criteria van toepassing in het hoger onderwijs.

Voor de studenten die ressorteren onder de Vlaamse Gemeenschap:

Meer informatie hierover vind je op www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen.
De aanvraag kan on-line of op papier worden ingediend. Aanvraagformulieren kunnen van de voormelde website worden gedownload of worden bekomen op de Studentenadministratie.
De ingevulde aanvraagformulieren dienen te worden verstuurd naar:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Afdeling Studietoelagen
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Voor de studenten die ressorteren onder de Franse Gemeenschap:

Meer informatie vind je hierover op www.allocations-etudes.cfwb.be.
De aanvraag kan on-line of op papier worden ingediend. Aanvraagformulieren kunnen van de voormelde website worden gedownload of worden bekomen op de Studentenadministratie.
De ingevulde aanvraagformulieren dienen te worden verstuurd naar:

Ministère de la Communauté française
Service des allocations d’études
Boulevard Léopold II, 44
1080 Bruxelles