Hogere Zeevaartschool logo

Doctoraatsverdediging Werner Jacobs

Voor een volle aula Ortelius stelde promovendus Kapt. Werner Jacobs zijn doctoraatsonderzoek voor. Hij onderzocht de voorbije jaren in welke mate ladingsdampen meetbaar zijn aan boord van Chemicaliëntankers, met name in en rond de leefruimtes van het schip.

Tijdens de publieke doctoraatsverdediging presenteerde hij de de voornaamste bevindingen van het onderzoek aan de hand van metingen aan boord, windtunnel- en CFD-simulaties. Niet alleen worden door deze metingen de risico’s scherper in beeld gebracht, het onderzoek belicht concrete aanbevelingen voor verder onderzoek en praktische oplossingen om mens en milieu beter te beschermen.

Werner Jacobs licht toe: “Chemicaliëntankers vervoeren een breed scala aan chemische producten over zee. Aan boord van de moderne parceltankers kunnen tot 50 verschillende ladingen vervoerd worden per reis. Deze flexibiliteit vraagt van de bemanning bijzondere aandacht voor compatibiliteit en segregatie van producten. Maar de kenmerken van de verschillende producten kunnen ook een gevaar vormen voor het schip en haar bemanning, gerelateerd aan ontvlambaarheid en toxiciteit. Het voorkomen van ladingcontaminatie is één van de grootste zorgen van de scheepsofficier. Het is zeer ongebruikelijk dat dezelfde lading achtereenvolgens in dezelfde tank wordt geladen, dit in tegenstelling tot het transport van ruwe olie. Gezien het aantal tanks, is het wassen en gasvrij maken van tanks aan boord van moderne chemicaliëntankers een veel voorkomende operatie, zowel in de haven als op zee. De International Maritime Organisation (IMO) vermeldt letterlijk dat tijdens het laden, wassen en ventileren van een ladingstank die benzeen bevat, de bemanning wordt blootgesteld aan het hoogste risico op blootstelling aan dampen van deze lading. De ervaring heeft geleerd dat het niet mogelijk is om de gemeten dampconcentraties onder aanvaardbare niveaus te houden. Vooral de aanwezigheid van ladingsdampen in de leefruimten is een element dat we meer in detail onderzocht hebben.

De resultaten bevestigen de stelling van de IMO dat significante concentraties ladingsdampen vrijkomen bij het wassen en ventileren van ladingstanks, ook in de accommodatie. Voor benzeen werd tijdens deze operaties de drempelwaarde voor tijdgewogen gemiddelde van de Europese Unie en de IMO overschreden. Het onderzoek stelt enkele belangrijke bedenkingen bij het gebruik van deze drempelwaarde aan boord van schepen. De metingen werden ook gebruikt om na te gaan of de posities van de verschillende ventilatie-inlaten kon verbeterd worden. Een andere opmerkelijke vaststelling was de hogere concentratie van polluenten in de machinekamer ondanks de aanwezigheid van een krachtige ventilatie.

Met de uitgevoerde windtunnelsimulaties hebben we aangetoond dat bij het gebruik van de vacuüm/overdruk klep om dampen te evacueren, de concentraties in en rond de leefruimten minimaal zijn. Eén uitzondering hierop is de situatie met de relatieve windrichting vanaf de boeg. Deze resultaten werden bevestigd door CFD-simulaties, die bovendien een beter inzicht geven in de stroomlijnen rondom de scheepsopbouw.

Dit onderzoek richt zich vooral op het operationele aspect aan boord. Door het aanpassen van de manier van lossen zal er minder tijd nodig zijn voor het kuisen en ventileren van de tank, en zal dit ook milieuvriendelijker kunnen gebeuren samen met een significante daling van de concentratie van ladingsdampen rondom het schip.“

Kapt. Jacobs ontving als kroon op zijn onderzoek de titel van Doctor in de Nautische Wetenschappen.

IMG jury

IMG 2465IMG 2465IMG 2465IMG 2465

Terug naar nieuws