Hogere Zeevaartschool logo

Keynote Wilfried Lemmens

wilfried lemmens kbrv

De Belgische maritieme industrie staat voor 15 000 rechtstreekse tewerkstellingen en een jaarlijkse toegevoegde waarde aan de Belgische economie ten belope van 3 miljard euro.

De investeringen die de maritieme industrie maakt in vernieuwende groene technologieën garandeert een voortzetting van deze tewerkstelling en de creatie van meerwaarde naar de toekomst toe.

Het belang van de #HogereZeevaartschool is hierbij cruciaal: om deze nieuwe technologieën verder te ontwikkelen heeft de maritieme industrie hoog opgeleide en gemotiveerde medewerkers nodig, zowel via de opleiding dek als via de opleiding werktuigkundige.

Om haar opleidingen naar de toekomst te kunnen garanderen is de nieuwbouw van de Hogere Zeevaartschool noodzakelijk. Een nieuwbouw die in staat zal zijn om mee de nieuwe groene technologieën voor de toekomst te ontwikkelen.

Wilfried Lemmens
Gedelegeerd bestuurder #KBRV

Keynote naar aanleiding van de 114de naamgeving van de Hogere Zeevaartschool.

foto ©KBRV

Terug naar nieuws