Hogere Zeevaartschool logo

Maritime Career Sessions

Logo MSC

Een nieuwe lichting studenten aan de Hogere Zeevaartschool studeert in de komende weken af. Het enthousiasme bij hen om deze zomer meteen aan het werk te gaan is er, maar het aanbod aan netwerkmomenten voor de zoektocht naar een job is in deze corona-tijden nihil.

Om de match tussen industrie en onze afstuderenden toch mogelijk te maken organiseerde de Hogere Zeevaartschool van 11 tot 14 mei Maritime Career Sessions. Vier avonden voor studenten om online in gesprek te gaan met zes verschillende maritieme bedrijven en organisaties partners - Agentschap MDK, Euronav, Exmar, Deme, FOD Mobiliteit en Transport en de Marine –  waar er jobmogelijkheden zijn.

Tijdens de sessies lichten de partners toe welke job- en/of stageplaatsen beschikbaar zijn en helpen de studenten verder aan de juiste informatie om kandidaturen in te dienen.

In een onzekere tijd bieden deze job-sessies een belangrijk perspectief. De Belgische maritieme industrie heeft ook nu (en doorlopend) professionals met een maritiem diploma nodig.

De respons is groot, er schreven zich ruim 80 studenten in voor de sessies.

logo banner

Terug naar nieuws