Hogere Zeevaartschool logo

De reis van liquid bulk

Van ruwe aardolie, benzine, diesel, chemicaliën tot fruitsappen en bakolie voor in de keuken. We komen ze in ons dagdagelijkse leven allemaal in een of andere vorm tegen: de vloeibare massagoederen of liquid bulk.

Wist u dat in Antwerpen vooral petroleumproducten en chemicaliën worden verhandeld terwijl in Zeebrugge vooral LNG of vloeibaar aardgas wordt opgeslagen en in Gent en Zeebrugge fruitsappen in bulk? Wist u ook dat Antwerpen een toonaangevende wereldspeler is op het gebied van tankopslag?

De trafiek van liquid bulk goederen is al geruime tijd in opmars. In de haven van Antwerpen alleen al oversteeg de het verscheepte volume in 2018 de 70 miljoen ton groeide dit in 2019 verder tot 72,5 miljoen ton. Dit dankzij de investeringen in het havengebied en de sterke inbreng van de logistieke sector.

Een groeiend milieubesef en strengere normen hebben wereldwijd een groot effect gehad op de marktwerking, en in het bijzonder op die van de bulksector.

Doel

Bent u rechtstreeks of onrechtstreeks bij de behandeling van vloeibare massagoederen betrokken en wilt u de werking van deze specifieke industrie beter leren kennen? Wilt u zich voorbereiden op nakende veranderingen en klaar zijn voor de uitdagingen van de toekomst?

Dan is een doorgedreven kennis van deze industrietak een absolute must en is deze opleiding iets voor u. In 8 boeiende sessies met deskundige gastsprekers krijgt een totaalbeeld van de liquid bulk markt en haar deelsegmenten. U krijgt inzicht in welke partijen en processen in deze sector actief zijn en hoe ze aan elkaar zijn gelinkt.

Lees meer

De combinatie van theoretische kennis en ervaringen van docenten maakt de opleiding heel compleet. Extra voeling met de praktijk krijgt u op de locaties waar de sessies plaatsvinden zoals een ontgassingsbedrijf en tankterminal of het tijdens het bezoek aan een surveyor of het labo van een dienstverlener van kwaliteit- en veiligheidsdiensten.

Doelgroep

Doordat opleiding multidisciplinair is en een ‘helikopterview’ geeft, is ze interessant voor zowel beleids- en operationele medewerkers bij bunkeraars, surveyors, scheepsagenten, expediteurs, industriële bedrijven als voor medewerkers in de dienstensector zoals verzekeraars, banken, certificatiebureaus, traders, …

Vereiste kennis

U hoeft geen voorkennis te hebben om de opleiding te kunnen volgen.

Docenten

De opleiding wordt georganiseerd door Portilog in samenwerking met de Port of Antwerp en wordt begeleid door Antoine (Tony) Vuylsteke, voormalig commercieel directeur van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust.

De gastsprekers bekleden functies bij private havenbedrijven, de Port of Antwerp, het Loodswezen en in de maritieme dienstverlening. Ze delen hun ervaring en vakkennis graag met de deelnemers.

Lees hier wat enkele professionals van de opleiding vinden

Download hier de flyer

 

Programma

Programma

Sessie 1: Liquid bulk in de Vlaamse havens en de ARA-regio (07/10/2020 namiddag)
Locatie: Port of Antwerp, Havenhuis, Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen

 • Situering liquid bulk in Europa en in de Vlaamse havens
 • Toekomstperspectief en specifieke kenmerken van de liquid bulk markt en deelmarkten

Gastsprekers:

 • Jan Blomme, Havencommissaris
 • Dries Van Gheluwe, key accountmanager shipping lines Port of Antwerp

Sessie 2: Juridische aspecten en handelstechnieken (14/10/2020 volledige dag)
Locatie: Port of Antwerp, Havenhuis, Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen

 • Bevoegdheidsverdeling in de Vlaamse havens
 • Havendecreet en concessies
 • Macro-economische impact van vloeibare bulkgoederen
 • IMO en Marpol-wetgeving
 • Preventie van marine polution
 • Bevrachtingen en charter parties
 • Demurrage & detention
 • Commerciële handelstechnieken

Gastsprekers:

 • Xavier Vanrolleghem, clustermanager Port of Antwerp
 • Rose-Marie Pype, accountmanager petrochemische bedrijven Port of Antwerp
 • Jan Scheers, chartering manager liquid Lalemant Antwerpe

Sessie 3: Technische aspecten (21/10/2020 volledige dag)
Locaties: Hogere Zeevaartschool, Noordkasteel Oost 6, 2030 Antwerpen en QA, 4de Havendok Blauwe Weg 7 – Haven 261 2030 Antwerpen

 • Bouw en uitrusting van een tanker en opslagtank; safety issues
 • Tank cleaning operations & procedures
  • International tankergerelateerde codes and conventies
  • Cargo calculations, ship-shore difference
 • Demonstratie op een product carrier (simulator)
 • Ontgassing van schepen
 • Ontgassingsinfrastructuur in de haven van Antwerpen

Gastsprekers:

 • Prof. Dr. Capt. Kris De Baere
 • Capt. Kathy Speelman, hoofd nautische opleidingen Hogere Zeevaartschool
 • Kris Verboven, operations manager QA

Sessie 4: Veiligheid en milieu aan maritieme zijde (28/10/2020 volledige dag)
Locatie: Brabo Havenloodsen en Bootlieden, Noorderlaan 21 – Haven 28, 2030 Antwerpen

 • Nautische keten en verkeersmanagement op de Schelde en in de havens
 • Ligplaatsbeheer, havenloodsen en vastmakers
 • Loodsdiensten op zee en op de Schelde, organisatie en bestelprocedures
 • Sleepdiensten in de haven en (Schelde) communicatie

Gastsprekers:

 • Willem Serré, Port of Antwerp
 • Koen De Groof, commercieel directeur Brabo
 • Jacques D’Havé, erevoorzitter GNA
 • Capt. Herman Van Driesch, Vlaams Loodswezen
 • Sandra De Canck, Vlaams Loodswezen
 • Tim Cristiaens, fleet operations manager Port of Antwerp

Sessie 5: Veiligheid en milieu aan landzijde (18/11/2020 hele dag)
Locaties: Oiltanking, Scheldelaan 450 – B 2040 Antwerpen en Intertek Caleb Bret, Kruisschansweg 11, 2030 Antwerpen

 • Bezoek aan een tankopslagbedrijf, surveyor en labo en toelichting over het ganse proces, vanaf monstername tot rapportage

Gastsprekers:

Sessie 6: Connectiviteit en Hinterland (25/11/2020 namiddag)
Locatie: Cepa, Brouwersvliet 33, 2000 Antwerpen

 • Logistiek van de supply chain
 • Binnenvaart en River Information System (RIS)
 • RAP
 • Spoorvervoer
 • Bulk containers en liquid bulk transporten over de weg

Gastsprekers:

 • Peter Van Herck, QHSE manager Gefo Tankers
 • Rik Jacobs, Beroepsinstituut wegvervoer
 • Michel Leyseele, managing director NMP (Nationale Maatschappij der Pijpleidingen)

Sessie 7: Informatieverwerking en data sharing (02/12/2020 voormiddag)
Locatie: Cepa, Brouwersvliet 33, 2000 Antwerpen

 • Software applicaties voor snellere turnaround time van schepen
 • Optimalisatie van data
 • Innovatie en informatieverwerking

Gastsprekers:

 • Port+
 • Geert De Wide, CEO NxtPort

Sessie 8: Scheepsagentuur en liquid bulk (09/12/2020 namiddag)
Locatie: Cepa, Brouwersvliet 33, 2000 Antwerpen

 • Vlaggenstaat en Port State Control
 • Scheepsarrest
 • Panelgesprek: ‘De rol van de scheepsagent in liquid bulk trafieken. Hoe creëren we toegevoegde waarde?’

Gastsprekers:

 • Boudewijn Franck, ere beslagrechter
 • Michel D’Haemer, Euro Nordic Agenies
 • Jan Daverveldt, Vopak Agencies
 • Frank Driesen

Duur

De klassikale opleiding bestaat uit 8 sessies, op voor de opleiding relevante locaties.

 

> Meer info en inschrijven via deze link

Bij vragen > contacteer Anne Lauryens - t: 03 206 73 83 - e: anne.laureyns@portilog.be

 

Georganiseerd in samenwerking met:

    

 

Terug naar nieuws