Hogere Zeevaartschool logo

Simulatie incident Suezkanaal

simualtie

 

Het vastgelopen vrachtschip Ever Given zorgt voor een grote file van schepen aan weerszijden van het Suezkanaal. Terwijl deze ochtend het schip al kon losgemaakt worden onderzoekt de Hogere Zeevaartschool Antwerpen in samenwerking met de loodsen van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust de omstandigheden waarin het incident is kunnen gebeuren. Op de Kongsberg 360° full mission bridge simulator waarover de Hogere Zeevaartschool beschikt, wordt vanochtend een simulatie gedaan van het Suez-kanaal.

Algemeen directeur Rowan Van Schaeren licht toe: “We willen zelf de verschillende parameters bekijken waarmee een groot schip te maken krijgt als het door een dergelijk smal kanaal vaart. Door dit zelf uit te testen in onze simulator kunnen we onze studenten bewuster maken van waar je als kapitein en als loods in dergelijke omstandigheden mee te maken krijgt. Het is niet de bedoeling om met deze simulatie het ongeval te herhalen of de oorzaak te analyseren, maar het laat ons wel toe om factoren als de smalle vaargeul, stroming, wind, aanzuigeffect van de wal en de communicatie op de brug na te bootsen.”

Ook voor onze loodsen is deze simulatie van belang benadrukt Nathalie Balcaen, administrateur-generaal van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust: "Het loodsen en beloodsen van schepen zijn processen in voortdurende evolutie omdat de scheepvaart zelf niet stilstaat. Schepen worden alsmaar breder en liggen dieper, wat betekent dat nautische expertise en ervaring uiterst belangrijk is. Deze simulatie is niet alleen leerrijk voor de toekomstige kapiteins, maar het kan ook nieuwe kennis en aandachtspunten aanreiken voor de loodsen en alle betrokken actoren die dagelijks voor deze uitdaging staan."

De impact van het incident met de Ever Given op de wereldeconomie is groot. Het toont aan hoeveel van ons wereldwijde transport door scheepvaart wordt mogelijk gemaakt. Theo Notteboom, professor in Port & Maritime Economics aan de universiteiten van Gent en Antwerpen en tevens docent aan de Hogere Zeevaartschool, schetst deze evolutie: “De wereldeconomie en de globalisering hebben heel veel te danken aan de evoluties in de containervaart. Grote containerschepen en efficiënte containerhavens, zoals Antwerpen en Zeebrugge, zijn onmisbaar geworden in de hedendaagse logistieke ketens. De mastodontschepen die Azië met Europa verbinden hebben thans een laadcapaciteit van gemiddeld 18,000 containers, maar er zijn uitschieters tot 24,000 containers. Om het wereldwijde radarwerk achter de containerlogistiek feilloos te laten draaien, heb je nood aan goed opgeleide maritieme specialisten, nautische experts en logistiekers, die veerkracht tonen om in te spelen op de snel veranderende wereld en incidenten zoals de Ever Given".

En net daarom is hierin een belangrijke rol weggelegd voor onze maritieme opleidingen, besluit Van Schaeren: “We leren onze studenten om in alle omstandigheden juiste beslissingen te maken. Of dat nu in het Suezkanaal is of op de Noordelijke IJszee, als kapitein moet je continu alert blijven. Zelfs de kleinste beslissingen kunnen enorme gevolgen hebben. Daarom willen we met deze simulatie onze eigen toekomstige kapiteins helpen aan de inzichten die we hieruit kunnen verwerven.” 

 

De simulatie werd breed opgepikt door de Belgische pers. Een greep uit de nieuwsitems en artikels die hierover werden gepubliceerd:

TV

Radio

Kranten

Terug naar nieuws