Hogere Zeevaartschool logo

Vanaf 18 mei contactluwe praktijklessen

In de lijn van de aangekondigde COVID-19 maatregelen, zullen we aan de Hogere Zeevaartschool vanaf 18 mei contactluw praktijkonderwijs kunnen starten. We trachten daarbij om de praktijkvakken af te ronden tegen begin juni. De examens zullen we zodoende in de maand juni laten doorgaan. Alle studenten worden geacht aanwezig te zijn voor hun praktijkvakken vanaf 18 mei. Een attest kan binnenkort op BB bekomen. Dit is enkel geldig samen met uw studentenkaart en identiteitspapieren tijdens uw verplaatsing naar België/Antwerpen en de HZS!! De uitwerking van uurroosters en de procedures van hoe dit praktisch zal verlopen zijn in volle voorbereiding en krijgt u zo snel mogelijk toegestuurd. Controleer dus regelmatig Blackboard. We stellen alles in het werk om het academiejaar volgens planning af te ronden, zodat de zomervakantie niet gecompromitteerd hoeft te worden. Ook drukken we nog eens op het hart om de maatregelen rond hygiëne en het houden van afstand in acht te blijven nemen. Als Hogeschool treffen we op onze campus bijkomende maatregelen en voorzien we bescherming om dit ook steeds te kunnen waarborgen voor lessen en examens die er plaatsvinden. Bedankt voor deze gezamenlijke inspanning!

Terug naar nieuws