Hogere Zeevaartschool logo

Vooruitblik

We hebben door woelige wateren gevaren dit academiejaar. Het Covid-19 virus had een wereldwijde impact en ook de Hogere Zeevaartschool moest zich continu aanpassen aan de veranderende maatregelen en uitdagingen.

Via deze weg willen we jullie bedanken voor jullie motivatie als student om dit jaar tot een goed einde te brengen. Ook veel dank aan de studentenraad voor hun inzet en harde werk. De studentenraad kaartte bezorgdheden van studenten aan, die we vervolgens als onderwijsinstelling zoveel mogelijk probeerden te verhelpen. We hebben het concept van online lesgeven en examineren uitgewerkt en streven ernaar dit continu te verbeteren.

Ook volgend academiejaar zal contactluw onderwijs een belangrijke rol spelen. Een deel van de lessen zal online plaatsvinden via het gekende Blackboard Collaborate. De meeste labo’s zullen op de campus georganiseerd worden, conform de heersende veiligheidsvoorschriften. Alle plannen zijn uiteraard onder voorbehoud van eventuele bijkomende maatregelen.

We wensen u een goede zomervakantie toe, en voor diegenen die we in augustus of september al terugzien, ook alvast veel succes met studeren.

Met vriendelijke groeten

Rowan Van Schaeren

Algemeen directeur
Hogere Zeevaartschool

Terug naar nieuws