Hogere Zeevaartschool logo
  • De onderzoeksgroep bouwt en verbetert een netwerk aan meetsystemen dat meerdere omgevingsparameters zoals temperatuur, SO2 of fijn stof tegelijk kan monitoren.
  • De onderzoeksgroep bouwt low-cost meetsystemen dat temperatuur, relatieve vochtigheid, CO2 en fijn stof in het hoofdgebouw van de Hogere Zeevaartschool op meerdere locaties kan meten. Met deze informatie wil het de ecologische voetafdruk van het hoofdgebouw verbeteren.