Hogere Zeevaartschool logo

Kapitein Dr. Werner Jacobs is meesterzeeman en doctor in de Zeevaartwetenschappen aan de Hogere Zeevaartschool Antwerpen met een specialisatie in tankers. Hij is een expert in het operationele aspect van gastankers en de stabiliteit van schepen. Zijn onderzoek richtte zich op de aanwezigheid van ladingdampen aan boord van tankers, maar werd uitgebreid naar de algemene luchtkwaliteit aan boord. Dit binnen de onderzoeksgroep duurzame scheepvaart aan de Hogere Zeevaartschool Antwerpen

https://www.researchgate.net/profile/Werner_Jacobs2

 

Dr. Olivier Schalm is doctor in de wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen met een specialisatie in analytische chemie. Hij is een expert in de karakterisering van anorganische materialen (bv. glas, metalen, pigmenten) met behulp van micro-analytische technieken zoals scanning elektronenmicroscopie gekoppeld aan energiedispersieve x-stralennanalyse (SEM-EDX) en x-stralen fluorescentiespectrometrie (XRF). Later richtte hij zijn onderzoek op de kwaliteit van de binnenlucht waar hij sensorgebaseerde meetsystemen en algoritmen ontwikkelde om de continue datastromen die door de sensoren worden gegenereerd te verwerken tot risiconiveaus. Op de Hogere Zeevaartschool gebruikt hij zijn kennis om de luchtkwaliteit in en rond schepen te beoordelen. Hij is ook een succesvol projectschrijver.

https://www.researchgate.net/profile/Olivier_Schalm

https://scholar.google.be/citations?user=AOXZTLsAAAAJ&hl=en

 

Drs. Gustavo Carro is ingenieur en startte zijn doctoraat in de Nautische Wetenschappen op 1 Februari 2019. Hij onderzoekt hoe luchtkwaliteitsmetingen naar een gezondheidsrisico kan worden omgezet en hoe grote hoeveelheden aan meetgegevens op een overzichtelijke manier kan worden gevisualiseerd.

https://www.researchgate.net/profile/Gustavo_Carro