Hogere Zeevaartschool logo

Living Lab

Hoe groot is de ecologische voetadruk van onze school? En wat kunnen we doen om deze te verkleinen?

 

Een schoolgebouw is meestal groot qua volume. Daarom kan het vele studenten tegelijk een opleiding aanbieden. Studenten krijgen er les in verwarmde of gekoelde leslokalen. Ze kunnen ook in alle rust in de bibliotheek studeren. Een schoolgebouw biedt daarom een hoog leercomfort aan. Dat leercomfort vereist een krachtige verwarmingsinstallatie, goed internet, elektriciteit (voor verlichting en computers) en water (toiletten en douches). Studenten en lesgevers dienen ook allemaal naar en van de school te komen. Ook dat transport vereist heel wat energie en draagt bij tot de ecologische voetafdruk van de school. De vraag die we ons stellen is hoe groot deze ecologische voetafdruk is en wat we kunnen doen om deze te verkleinen.

Wat we willen realiseren

De onderzoekers van de onderzoeksgroep Duurzaam Transport willen deze ecologische voetafdruk in kaart brengen. Hiervoor hebben deze onderzoekers, samen met scriptie- en jobstudenten, instrumenten ontworpen die energieverbruik kunnen meten. Met deze instrumenten willen we een schoolgebouw tot Living Lab ombouwen. Een Living Lab is een levend laboratorium waar het gedrag van de gebruikers van een schoolgebouw wordt bestudeerd. Tegelijkertijd ontwerpen deze gebruikers technieken om dat gedrag nog beter te analyseren.

Meetmethodes die we hebben ontwikkeld

Het Living Lab project wil meerdere meetmethodes ontwikkelen om het gedrag van studenten en personeel te bestuderen dat het energieverbruik van de school beïnvloedt. Hieronder vind je een lijst aan meetmethodes die we hebben gemaakt:

  • Een meetnetwerk dat temperatuur, relatieve vochtigheid, CO2 en fijn stof in en rondom het schoolgebouw monitort

De meetdoos monitort temperatuur, relatieve vochtigheid, CO2 en fijn stof. Ons doel was het ontwikkelen van een zo goedkoop mogelijke meetdoos die toch voldoende betrouwbaar is. Het hart van het toestel is een NodeMCU. Je vindt deze meetdozen op meerdere plaatsen in en rondom het schoolgebouw. Via deze metingen willen we het thermisch gedrag van het gebouw en het gedrag van zijn gebruikers in kaart brengen. Het laat ons toe om maatregelen te nemen om de ecologische voetafdruk van het schoolgebouw te verlagen. Via jouw aanwezigheid in onze school doe je mee in ons onderzoek. 

 

measuring boxes

 

  • Een meetsysteem dat de positie van studenten en personeel monitort wanneer ze naar en van school gaan

Download een App op je telefoon en laat je positie monitoren wanneer je naar en van onze school komt. Deze informatie helpt ons te bepalen welke impact transport op de ecologische voetafdruk van de school heeft. Je kan de App stoppen wanneer je maar wilt. De verzamelde data is anoniem. 

 

Position tracking NL

 

  • Een enquête die studenten en personeel bevraagt over hoe ze het thermisch comfort in leslokalen ervaren en hoe ze van en naar de school gaan.

Wij willen weten welke bijdrage jij hebt op de ecologische voetafdruk van onze school. Hiervoor hebben we een enquête gemaakt. De enquête bevraagt hoe je je voelt in de leslokalen (thermisch comfort) en hoe je naar onze school komt. Doe mee en vul de enquête in! Jouw bijdrage is anoniem maar cruciaal.

Gerealiseerde scripties

Het team aan onderzoekers kregen hulp van meerdere scriptiestudenten. De volgende scripties hebben een grote rol gespeeld in de ontwikkeling van het Living Lab:

  • Frederick Van Peteghem, Ontwikkeling van een prijsvoordelig PM Meetsysteem, master scriptie, Hogere Zeevaartschool, Antwerpen, 2019
  • Arthur Wouters, Realisatie van een draadloos Arduino-based monitoringsysteem van een elektrische installatie, bachelor scriptie, Hogere Zeevaartschool, Antwerpen, 2020
  • Boris Rappe, Het bouwen van een meetstation voor het accuraat meten van weer en luchtkwaliteit op de HZS, master scriptie, Hogere Zeevaartschool, Antwerpen, 2020

Contact

Wil je meer weten over dit project of wil je graag een steentje bijdragen in de verdere ontwikkeling van ons Living Lab project? Contacteer dan

  • Olivier Schalm
  • Werner Jacobs