Hogere Zeevaartschool logo

Wetenschappelijk onderzoek

Waarom?

Het structuurdecreet voorziet in België enerzijds professionele bachelors en anderzijds academische bachelors en masters. De opleiding Nautische Wetenschappen van de HZS is een academische bachelor en master. Hiervoor moet dezelfde accreditering behaald worden als deze van de universiteiten.
Om dit mogelijk te maken diende deze opleiding geacademiseerd te worden. Dit betekent onder meer dat aan de HZS wetenschappelijk onderzoek moet verricht worden ter sturing van de opleiding. Om de nodige ondersteuning te bekomen in dit academiseringsproces maakt de HZS deel uit van de AUHA (Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen)

Hoe?

In 2003 heeft de Universiteit Antwerpen voor het eerst middelen uit haar eigen Bijzonder Onderzoeksfonds, kortweg BOF, vrijgemaakt voor het wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van de academisering van de hogescholen van de associatie. Op deze manier konden enkele tientallen academiseringsprojecten van de hogescholen betoelaagd worden.

Ondertussen zijn aan onze hogeschool 13 BOF academiseringsprojecten met succes afgesloten en starten er in 2017 en in 2019 telkens 4 nieuwe BOF academiseringsprojecten.

Binnen de HZS bestaat de mogelijkheid om interne onderzoeksprojecten op te starten met financiering vanuit eigen onderzoeksmiddelen en/of fiscale recuperatie.

Ook de Europese Commissie stelt gelden ter beschikking van projecten (de Europese Onderzoeksprojecten).

Sinds het academiejaar 2007-2008 kan ook in de professionele bacheloropleiding Scheepswerktuigkunde aan projectmatig wetenschappelijk onderzoek (PWO onderzoeksproject) worden gedaan. 

Onderwerpen van de onderzoeksprojecten

De lopende onderzoeksprojecten :

Interne Onderzoeksprojecten:

 • Corrosie modellering van de munitieomhulsels op de Paardenmarkt (2018-2019) (Antwerp Maritime Academy CORrosion Team of de AMACORT onderzoeksgroep)
 • Conservatie van historische Noordzeewrakken (2018-2019) (AMACORT onderzoeksgroep)

De HZS en de AMACORT onderzoeksgroep organiseert op 1 april 2019 de tweede internationale symposium on corrosion and fouling. (meer info: http://corrosion.hzs.be/)

BOF Academiseringsprojecten:

 • Sub-Nyquist onderwatercommunicatie
 • Het belang van de klimaatregeling tijdens het schilderen van ballasttanks van koopvaardijschepen
 • Microbiologisch beïnvloede corrosie gecontroleerd door middel van een UV ballast water management system
 • Studie van sedimentatie en geulvorming in een nieuw aangelegd getijdengebied

Europese Projecten:

 • Evaluation des compétences en intercompréhension réception et interactions plurilingues (2016-2019)

Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek (professionele bachelor scheepswerktuigkunde)

 • Optimalisatie van de zonneboot voor deelname aan de zonnebootcompetities van 2018 – 2020
 • Design and optimization of a low-cost solar Organic Rankine Cycle for power generation (periode 2018-2020)

De komende onderzoeksprojecten:

BOF Academiseringsprojecten (periode januari 2019-december 2020)

 • Sub-Nyquist signaalverwerking in marine radar
 • Proof of concept voor een beslissingsondersteunend systeem om de beroepsrisico's van zeevarenden als gevolg van de luchtkwaliteit te verminderen
 • Optimalisatie van de nautische logistieke keten naar de haven van Antwerpen
 • Analyse van de invloed van informatie-overdaad door toegevoegde en virtuele realiteit op de inschatting van de situatie door wachtofficieren bij het gebruik van brugsimulatoren.

De Afgelopen onderzoeksprojecten:

BOF Academiseringsprojecten periode 2007-2015.

BOF Academiseringsprojecten periode 2015-2016.

 • Bepaling van de concentratie van ladingsdampen rondom de scheepsopbouw door windtunnelonderzoek en CFD
 • Onderzoek naar de lasbaarheid van experimenteel corrosie resistent staal voor gebruik in ballasttanks van koopvaardijschepen
 • Data analyse van relaties tussen scheepstrafiek, windcondities, golven en erosie in intertidale ecosystemen in het Schelde-estuarium
 • Voorspelling van verwachte scheepsaankomsten: data analyse in nautische datasets

Europese Onderzoeksprojecten

 • Ook de Europese Commissie stelt gelden ter beschikking van projecten. De HZS trad op als partner van een Life-Environment Demonstration Project ingediend door Hydrex NV. Het LIFE-ECOTEC-STC project ging van start in oktober 2006 en liep tot september 2009.
 • Van oktober 2009 tot september 2012 was de HZS co-partner van een INTERREG IV B North Sea Region project in nauwe samenwerking van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK). Titel van het project was “BLAST (Bringing Land and Sea Together)”. Doel van het project was het verbeteren van Integrated Coastal Zone Management and Planning (ICZM&P), het harmoniseren en integreren van geografische data met betrekking tot het land en de aangrenzende zee. Dit moet leiden tot een verbetering van het geïntegreerd kustzonebeheer en de ruimtelijke planning via verschillende modellen en tools.

De HZS was tevens partner in de volgende Europese projecten:

 • Life long learning project SEATALK.
 • IAMU fondsproject genaamd ‘VTS-Bot: Analysis and implementation of a student-centred learning approach by using a ChatBot computer programme to provide for an outcome-based maritime communication training’
 • NATO project genaamd 'Fighting Maritime Corrosion and Biofouling with Task-Specific Ionic Compounds
 • Erasmus + project genaamd 'Maritime English Language Training Standards'

Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoeksprojecten (PWO projecten) in de Professionele Bacheloropleiding Scheepswerktuigkunde

Sinds het academiejaar 2007-2008 kan ook in de professionele bacheloropleiding Scheepswerktuigkunde aan projectmatig wetenschappelijk onderzoek worden gedaan. 
De volgende PWO-projecten zijn met succes afgelopen:

 • Onderzoek naar de mogelijkheden om over te gaan van preventief naar predictief onderhoud door middel van thermografie en trillingsanalyse (2007-2010)
 • Onderzoek naar de mogelijkheden om een klassieke schroefaandrijving te vervangen door een alternatieve Mirage drive aandrijving (2009-2010)
 • Alternatieve laminaten voor PV-panelen (2009-2011)
 • Ontwerp van een Solar Powered Vessel voor de Dutch Open Solar Challenge van 2011 en voor de Frysian Solar Challenge van 2012 (2011-2012)
 • Ontwerp van een Solar Powered Vessel voor de Dutch Open Solar Challenge van 2013 en voor de Frysian Solar Challenge van 2014 (2013-2014)
 • Onderzoek naar de effecten van biodiesel op een dieselmotor (2012-2014)
 • Optimalisatie van de zonneboot voor deelname aan de Solar1 Monte Carlo Cup 2015, 2016 & 2017 en de Frysian Dong Solar Challenge van 2016 (2015-2017)

Contact

Dr. Marc Vervoort
Coördinator Wetenschappelijk Onderzoek
tel. 03-205 64 65
marc.vervoort@hzs.be

Dr. Olivier Schalm
Wetenschappelijk adviseur HZS
tel. 03-205 64 45
olivier.schalm@hzs.be