Wetenschapscommunicatie aan de HZS

banner wetenschapscommunicatie

Wetenschapscommunicatie is “op een (inter)actieve manier over wetenschap informeren en dialogeren door middel van verschillende strategieën, aangepast aan specifieke doelgroepen, met als uiteindelijk doel interesse wekken, kennis vergroten, opinie vormen, attitude en/of gedrag veranderen.”

De Vlaamse overheid sloot met de vijf associaties in Vlaanderen een Kaderovereenkomst betreffende de ondersteuning van activiteiten op het vlak van wetenschapscommunicatie en -informatie. Voor specifieke doelstellingen en prioriteiten formuleert de overheid daarnaast een jaarlijks Actieplan.

Expertisecel Wetenschapscommunicatie HZS

De Expertisecel Wetenschapscommunicatie van de HZS organiseert activiteiten als ‘Overleven op zee’, ‘Mini-hovercrafts bouwen’, ‘Nautisch-maritieme doedagen’ (i.s.m. Havencentrum Lillo) en ‘De wet van Archimedes in de onderzeeër’.

Overleven op zee

Korte omschrijving: Lesmodule i.o.v. Vlaams Instituut voor de Zee. Leerlingen maken kennis met reglementering rond overleven op zee, met de inhoud van een reddingsvlot en een gesloten reddingsboot, en met de functies van immersion suits (overlevingspakken). Ze testen die immersion suits, het reddingsvlot en de gesloten reddingsboot ook uit op de vijver (2 ha) van de HZS.

Doelstelling: VLIZ wil (in het kader van hun wedstrijd Planeet Zee) met lesmodules als ‘Overleven op zee’ diverse aspecten van het mariene onderzoek in Vlaanderen voor diverse doelgroepen toegankelijk maken. Centraal staat de interactie van de leerlingen met de begeleiders van de activiteit.
De lesmodule wordt ook buiten VLIZ-verband aangeboden.

Doelgroep: leerlingen 3e gr ASO, 3e gr TSO IW

 

communicatie overleven op zeeDe deelnemers testen een speciaal thermisch overlevingspak op de vijver.

 

Mini-hovercrafts bouwen en uittesten

Korte omschrijving: In groepjes van vier leerlingen worden mini-hovercrafts gebouwd en uitgetest onder begeleiding van (praktijk)lectoren uit de HZS.

Doelstelling: Per themadag wordt een aantal mini-hovercrafts geconstrueerd en uitgetest. Bij de constructie van deze hovercraftjes worden eenvoudige materialen gebruikt. Het bouwen ervan gebeurt in kleine groepjes, wat de jongeren de kans geeft tot interactief leren. Uit de reacties van de deelnemers blijkt dat ze thuis ook wel zoiets in mekaar willen steken. Deze jongeren zijn alvast warm gemaakt voor wetenschap, techniek en technologische innovatie.

Doelgroep: leerlingen 3e gr TSO, technische richtingen (b.v. elektromechanica)

 

communicatie hovercraft01De leerlingen construeren een mini-hovercraft die aansluitend wordt getest. communicatie hovercraft02

 

Nautisch-maritieme doedagen

Onderwerp: Interactieve kennismaking met de nautisch-maritieme sector (i.s.m. Havencentrum Lillo)

Korte omschrijving: Interactief programma ontwikkeld voor en i.s.m. het HCL waarbij leerlingen onder begeleiding zelf werken op de navigatiesimulator, baggersimulator, binnenvaartsimulator en kraansimulator, en wetenschappelijke wateranalyse uitvoeren. In de namiddag wordt onder professionele begeleiding een bezoek gebracht aan de haven en maken de deelnemers kennis met diverse activiteiten op het terrein (containerhandling, scheepsherstelling, sluisverrichtingen, industrie).

Doelstelling: De nautisch-maritieme doedagen hebben als doel de nautisch-maritieme sector beter bekend te maken bij jongeren. De haven is immers een drijvende kracht achter de Vlaamse economie. Ze is bron van een rist aan interessante jobs voor jonge mensen. Doel is dus jongeren te enthousiasmeren, o.m. door zelf bezig te zijn met simulatoren en analyse.

Doelgroep: jongeren 3e gr ASO, TSO IW, TSO EM

 

communicatie simulator01Tijdens de “doedag” oefenen de leerlingen o.a. op de binnenvaartsimulator communicatie simulator02en de navigatiesimulator van het Havencentrum Lillo.

 

De wet van Archimedes in de onderzeeër

Korte omschrijving: De wet van Archimedes wordt geïllustreerd aan de hand van deze duikboot-proef. Leerlingen leren het onderliggende principe kennen, en kunnen eigenhandig de boot doen stijgen en dalen in het water. (activiteit op b.v. het Wetenschapsfeest 2008 in de Nekkerhal, 17-19 oktober 2008)

Doelstelling: Een wetenschappelijk principe uit de abstractie halen en voor jongeren vatbaar maken door het visueel voor te stellen. Doel is de wet te kunnen begrijpen en toepassen d.m.v. het doen stijgen en dalen van de duikboot in water.

Doelgroep: leerlingen 3e gr basisonderwijs, leerlingen 1e gr ASO, grote publiek

 

communicatie archimedes01 communicatie archimedes02

 

Contact

Ilse Bogaert
Coördinator Wetenschapscommunicatie
tel. 03-205.64.66
ilse.bogaert@hzs.be

 

Nuttige links