Kwaliteitszorg


Kwaliteitszorg is ingebed in de werking van de HZS. Hieronder vindt u een overzicht en een tijdlijn van de werkgroepen en audits ter bevordering en ter bewaking van de kwaliteit van het onderwijs op de HZS.

Werkgroepen /audits  
Meer dan jaarlijks  
COO Coördinatie onderwijs en Onderwijsvernieuwing
WOM Wetenschappelijke OnderzoeksMethodologie
CPBW Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk
HOC Hogeschool OnderhandelingsComité
RvT Raad van Toezicht
BC BestuursCollege
IVH Steering Council IVH
IKZ Integrale KwaliteitsZorg
Audit Comité Overkoepelend HZS Audit Comité
Jaarlijks  
IA's Interne Audit van alle diensten en afdelingen
Management Review Jaarlijkse beleidsopvolging
EA ISO Externe Audit voor ISO 9001 door DNVGL
EA STCW Externe Audit voor STCW door FOD Mobiliteit
Onderwijsraad Afstemming opleidingen met de Industrie
Associatiefaculteitsraad Onderwijs en onderzoek afstemming tussen de UA en de HZS
Mediwet Externe Dienst voor Preventie en bescherming op het Werk
Bedrijfsrevisor Externe controle van de Jaarrekening
Minder dan Jaarlijks
EA EMSA Externe Audit voor maritieme opleidingen door EMSA
EA NVAO Externe Audit voor de borging van kwaliteit van het onderwijs door NVAO


 
Bekijk hier de tijdlijn van de onderwijskwaliteitsbeheersing van de HZS