Studieaanbod

banner studieaanbod

De Hogere Zeevaartschool is de enige hogeschool in België die de academische opleidingen Nautische Wetenschappen en de professionele opleiding Scheepswerktuigkunde aanbiedt.

De colleges worden in afzonderlijke afdelingen in het Nederlands of in het Frans gegeven. Beide afdelingen hebben ongeveer even veel studenten. Zo'n 10 % van de studentenpopulatie bestaat uit meisjes.

Studeren aan de HZS betekent studeren in een internationale leeromgeving: wij hebben ruim 30 % buitenlandse studenten van meer dan 20 verschillende nationaliteiten!

Hoofdopleidingen

De Hogere Zeevaartschool biedt opleidingen afgestemd op twee carrières. Eerst is er een loopbaan op zee als koopvaardijofficier, waarbij je tot kapitein of hoofdwerktuigkundige kunt opklimmen. Daarna volgt meestal een nautisch-economische of nautisch-technische functie aan de wal.

De academische opleiding Nautische Wetenschappen bestaat uit twee cycli: na de eerste cyclus van drie jaar behaal je het diploma van Bachelor en na een tweede cyclus van één jaar het diploma van Master in de Nautische Wetenschappen.

De professionele opleiding  Scheepswerktuigkunde bestaat uit één cyclus van drie jaar en leidt tot het diploma van Bachelor in de Scheepswerktuigkunde.

Beroepsopleidingen


De Hogere Zeevaartschool heeft zich ontwikkeld tot een gediversifieerd maritiem kenniscentrum. Onze uitrusting en knowhow worden ook ter beschikking gesteld van derden.

De HZS biedt een 40-tal training modules aan die zowel door firma’s en officiële instanties, als door individuele cursisten kunnen worden gevolgd.

Het is ook mogelijk een modulaire nautische opleiding te volgen die leidt tot de vaarbevoegdheid STCW Management Level voor alle scheepstypes.

Op basis van bovenvermelde modules werd een opleiding Commerciële Yachting samengesteld. Deze is bedoeld voor de bemanning van pleziervaartuigen die commerciële activiteiten uitoefent, met een brutotonnage kleiner dan 500.

De postgraduaatopleiding in Hydrografie leidt tot de certificering als Hydrographic Surveyor Level B.

Missie en visie van de Hogere Zeevaartschool

Kwaliteitszorg


Kwaliteitszorg is ingebed in de werking van de HZS. Hieronder vindt u een overzicht en een tijdslijn van de werkgroepen en audits ter bevordering en ter bewaking van de kwaliteit van het onderwijs op de HZS.

Werkgroepen /audits  
Meer dan jaarlijks  
COO Coördinatie onderwijs en Onderwijsvernieuwing
WOM Wetenschappelijke OnderzoeksMethodologie
CPBW Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk
HOC Hogeschool OnderhandelingsComité
RvT Raad van Toezicht
BC BestuursCollege
IVH Steering Council IVH
IKZ Integrale KwaliteitsZorg
Audit Comité Overkoepelend HZS Audit Comité
Jaarlijks  
IA's Interne Audit van alle diensten en afdelingen
Management Review Jaarlijkse beleidsopvolging
EA ISO Externe Audit voor ISO 9001 door DNVGL
EA STCW Externe Audit voor STW door FOD Mobiliteit
Onderwijsraad Afstemming opleidingen met de Industrie
Associatiefaculteitsraad Onderwijs en onderzoek afstemming tussen de UA en de HZS
Mediwet Externe Dienst voor Preventie en bescherming op het Werk
Bedrijfsrevisor Externe controle van de Jaarrekening
Minder dan Jaarlijks
EA EMSA Externe Audit voor maritieme opleidingen door EMSA
EA NVAO Externe Audit voor de borging van kwaliteit van het onderwijs door NVAO


 
Bekijk hier de tijdlijn van de onderwijskwaliteitsbeheersing van de HZS