Hogere Zeevaartschool logo

Nautische Wetenschappen

banner nautische

Wie kiest voor Nautische Wetenschappen, wil in eerste instantie varen als officier (en later kapitein) op de brug van een commercieel schip. Deze officieren zijn officieren aan boord van koopvaardijschepen zijn verantwoordelijk voor de navigatie, exploitatie van het schip, de veiligheid en de lading, en de communicatie met andere schepen en met de. Ze zorgen ervoor dat een zeereis efficiënt en veilig verloopt en leveren hun lading af in alle hoeken van de wereld. Ook in de baggerwereld zijn ze meer dan welkom. Later in hun carrière kunnen onze afgestudeerden kiezen voor de job van loods, als leidinggevende in een haven of in een van de vele maritieme bedrijven aan de wal.

Studenten Nautische wetenschappen leren alles over instrumenten aan boord, zeevaartkunde, kaartwerk en manoeuvreren, maar ook over de verschillende soorten lading en hoe deze aan boord moeten geladen en gelost worden. Bij het vervoer van goederen horen veel documenten en inspecties en moet er gehandeld worden volgens internationale verdragen. Iedereen krijgt een doorgedreven veiligheidsopleiding, waardoor studenten weten wat ze moeten doen in noodsituaties zoals brand, man overboord of het zinken van het schip. Dit gebeurt niet alleen via theoretische vakken, maar ook door doorgedreven vaardigheidstraining doorheen de opleiding, in laboratoria en op simulatoren.

De studenten bestuderen de nieuwste ontwikkelingen, zoals de navigatie in ijsgebieden die door de opwarming van de aarde nu vrijkomen, of het gebruik van alternatieve brandstoffen ter vervanging van de traditionele brandstof. Hiervoor steunt de opleiding op een brede wetenschappelijke basis en kennis van de internationale maritieme evoluties. Voor dit alles is een brede basis wiskunde, fysica en scheikunde nodig, die in de eerste jaren wordt opgebouwd. Tot slot krijgen de studenten Nautische Wetenschappen nog een breed palet aan achtergrond mee in de economie, in zeerecht, in communicatie en zelfs in het uitvoeren van innovatief onderzoek. Tot slot is een schip een microgemeenschap, waar bemanningsleden van verschillende nationaliteiten en culturen samen leven op een beperkte oppervlakte. De studenten ontwikkelen daarom ook vaardigheden om intermenselijke verschillen te beheersen met als voertaal (aan boord) het Engels.

 

 

Studiegids

Een gedetailleerd overzicht van de vakken staat in de studiegidsen

pdfStudiegids Bachelor in de Nautische Wetenschappen

pdfStudiegids Master in de Nautische Wetenschappen

 Hoe al deze vakken onderling met mekaar verbonden zijn, staat op dit schema.

Curriculum Academische Bachelor

STCW Operational Level (jaar 1+2+3)
 • Nautische Faculteit
  Nautische instrumenten – Land- en kustnavigatie – Astronavigatie – Kaartpassen – Reglementen – Manoeuvres – Meteorologie en oceanografie – Radarnavigatie – ECDIS/AIS – Maritime Resource Management
  Zeemanschap – Ladingbeheer – Stabiliteit – Scheepsveiligheid – Brandbestrijding – Maritieme milieuproblematiek – GMDSS & SAR – ISPS & ISM – Scheepsadministratie en internationale conventies – Ladingsbehandeling tankers – Fast Rescue Boat (keuzevak) – Bijzondere schepen: baggervaart, offshore, roro (keuzevak)

 • Faculteit Wetenschappen
  Elektriciteit – Elektronica – Scheepsbouw – Propulsie – Thermodynamica
  Economie - Algemeen recht – Zeerecht – Bedrijfs- en maritieme economie
  Wiskunde – Chemie – Fysica – Informatica (fac.)
  Maritiem Engels – Psychologie – Maritieme geneeskunde – Maritiem Frans (fac.) - Maritiem Spaans (keuzevak) – Algemene en interculturele communicatie (keuzevak)

        + stage aan boord en Bachelorscriptie

 

Curriculum Master 

STCW Management Level (jaar 4)

De masteropleiding wordt georganiseerd in samenwerking met Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent en Université de Liège

Verplichte opleidingsonderdelen – Core Modules

 • Maritiem transport
  Ship's exploitation – Supply chain management 1 – Zeerecht
 • Maritieme technieken
  Navigatieproblematiek (getijanalyse, Voyage Planning, navigatie in ijsgebieden, Radar/Arpa simulator) – Reglementen (ongevallenanalyse) – Manoeuvres – Propulsie – Automatisatie – Inspectie, survey en onderhoud
 • Human resources en communicatie
  Groepscommunicatie in interculturele context - Crisis & Crowd Management

        + Masterscriptie

Keuzeopleidingsonderdelen gerelateerd aan de onderzoeksdomeinen

 • Veiligheid en gezondheid
  Strategisch management – Maritieme medische urgenties
 • Maritiem transport
  Analysis of shipping markets – Supply chain management 2 – Port management and policy – Bedrijfseconomie
 • Mariene milieuproblematiek
  Advanced maritime ecology
 • Maritieme energieproblematiek
 • Maritieme technieken
  Introduction into hydrography – Bijzondere schepen: olie, gas (LPG/LNG) en chemicaliëntankers – Advanced maritime technology, safety and stability –Dynamic Positioning
  Seminarie scheepsbouw, propulsie en automatisatie
 • Human resources en communicatie
  Information and communication technology – Data analysis

Gedetailleerd overzicht van de leerresultaten (NVAO):

pdfLeerresultaten Bachelor in de Nautische Wetenschappen

pdfLeerresultaten Master in de Nautische Wetenschappen

 

 

Kwaliteitsbewaking van de opleiding Nautische Wetenschappen

De Hogere Zeevaartschool wil in haar beide opleidingen, Scheepswerktuigkunde en Nautische Wetenschappen, steeds een zeer hoog niveau van kwaliteit aanbieden. Daarom worden wij jaarlijks onderworpen aan externe kwaliteitscontroles, en worden ook binnen de hogeschool zelf regelmatig analyses gemaakt van hoe onze opleidingen presteren. Een korte samenvatting van de analyse die we in 2021 maakten over de opleiding Nautische Wetenschappen is hier te vinden.