Hogere Zeevaartschool logo

Nautische Wetenschappen

banner nautische

Studiegids

Gedetailleerd overzicht van de onderwijsonderdelen:

pdfStudiegids Bachelor in de Nautische Wetenschappen

pdfStudiegids Master in de Nautische Wetenschappen

 

Curriculum Academische Bachelor

STCW Operational Level (jaar 1+2+3)
 • Nautische Faculteit
  Nautische instrumenten – Land- en kustnavigatie – Astronavigatie – Kaartpassen – Reglementen – Manoeuvres – Meteorologie en oceanografie – Radarnavigatie – ECDIS/AIS – Maritime Resource Management
  Zeemanschap – Ladingbeheer – Stabiliteit – Scheepsveiligheid – Brandbestrijding – Maritieme milieuproblematiek – GMDSS & SAR – ISPS & ISM – Scheepsadministratie en internationale conventies – Ladingsbehandeling tankers – Fast Rescue Boat (keuzevak) – Bijzondere schepen: baggervaart, offshore, roro (keuzevak)

 • Faculteit Wetenschappen
  Elektriciteit – Elektronica – Scheepsbouw – Propulsie – Thermodynamica
  Economie - Algemeen recht – Zeerecht – Bedrijfs- en maritieme economie
  Wiskunde – Chemie – Fysica – Informatica (fac.)
  Maritiem Engels – Psychologie – Maritieme geneeskunde – Maritiem Frans (fac.) - Maritiem Spaans (keuzevak) – Algemene en interculturele communicatie (keuzevak)

        + stage aan boord en Bachelorscriptie

 

Curriculum Master 

STCW Management Level (jaar 4)

De masteropleiding wordt georganiseerd in samenwerking met Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent en Université de Liège

Verplichte opleidingsonderdelen – Core Modules

 • Maritiem transport
  Ship's exploitation – Supply chain management 1 – Zeerecht
 • Maritieme technieken
  Navigatieproblematiek (getijanalyse, Voyage Planning, navigatie in ijsgebieden, Radar/Arpa simulator) – Reglementen (ongevallenanalyse) – Manoeuvres – Propulsie – Automatisatie – Inspectie, survey en onderhoud
 • Human resources en communicatie
  Groepscommunicatie in interculturele context - Crisis & Crowd Management

        + Masterscriptie

Keuzeopleidingsonderdelen gerelateerd aan de onderzoeksdomeinen

 • Veiligheid en gezondheid
  Strategisch management – Maritieme medische urgenties
 • Maritiem transport
  Analysis of shipping markets – Supply chain management 2 – Port management and policy – Bedrijfseconomie
 • Mariene milieuproblematiek
  Advanced maritime ecology
 • Maritieme energieproblematiek
 • Maritieme technieken
  Introduction into hydrography – Bijzondere schepen: olie, gas (LPG/LNG) en chemicaliëntankers – Advanced maritime technology, safety and stability –Dynamic Positioning
  Seminarie scheepsbouw, propulsie en automatisatie
 • Human resources en communicatie
  Information and communication technology – Data analysis

Gedetailleerd overzicht van de leerresultaten (NVAO):

pdfLeerresultaten Bachelor in de Nautische Wetenschappen

pdfLeerresultaten Master in de Nautische Wetenschappen