Hogere Zeevaartschool logo

Scheepswerktuigkunde

banner scheepswerktuigkundige

Scheepswerktuigkundigen zijn verantwoordelijk voor het functioneren van het schip als machine: de aandrijving en de motoren, alle meetsystemen, de elektriciteit en elektrotechniek, de waterzuivering, de productie van stoom en de zuivering van ballastwater en de motoruitstoot. Ze leren hoe al deze technische systemen onderling aan mekaar hangen en hoe ze het geheel als een geoliede machine moeten laten functioneren. Dit gebeurt niet alleen via theoretische vakken, maar ook door doorgedreven vaardigheidstraining doorheen de opleiding, in de werkplaats en op simulatoren.

Daarnaast bestuderen deze studenten ook de belangrijke nieuwe technologische innovaties in de baggerwereld of de offshore, en leren ze hoe ze via onderzoek aan die innovatie kunnen bijdragen. Daarom biedt de opleiding de toekomstige scheepswerktuigkundigen ook een brede basis wiskunde, fysica en scheikunde aan.

Tot slot krijgen de studenten Scheepswerktuigkunde algemene kennis en vaardigheden mee die elke zeevarende nodig heeft, zoals veiligheid op zee, brandbestrijding, omgaan met milieureglementering aan boord, medische technieken, maritiem Engels en communicatievaardigheden.

 

Curriculum Academische Bachelor 

Vanaf komend academiejaar (2021-2022) wordt de opleiding Scheepswerktuigkunde aangeboden als een academische opleiding (3 jaar bachelor + 1 jaar master).

De studiegids bevat een gedetailleerd overzicht van de onderwijsonderdelen. Via dit schema kan je zien hoe alle vakken in de opleiding aan mekaar hangen.

  STCW Management Level (jaar 1+2+3)
 • Nautische Faculteit: Stabiliteit en Scheepsbouw – Scheepsveiligheid – Brandbestrijding – Maritieme milieuproblematiek - ISPS & ISM – Scheepsadministratie en maritiem recht – Ladingbehandeling tankers – Gevaarlijke stoffen
 • Faculteit Wetenschappen: Inleiding tot economie en bedrijfsbeheer - Maritieme economie – Wiskunde/Fysica – Data-analyse – Chemie – Algemene mechanica en hydromechanica – Maritieme geneeskunde – Maritiem Engels – Communicatie en rapportering – Psychologie: menselijke aspecten in de zeevaart
 • Faculteit Scheepswerktuigkunde: Algemene elektriciteit – Scheepsdieselmotoren – Scheepshulpwerktuigen – Technisch tekenen, werkplaatstechniek – Sterkteleer – Scheepsautomatisatie – Scheepselektronica en -elektrotechniek – Engine Resource Management – Multidisciplinaire simulatoroefeningen – Thermodynamica en warmteoverdracht – Stoominstallaties – Innovatieve maritieme technologieën
 • Stage aan boord
 • Bachelorscriptie en onderzoeksvaardigheden

Curriculum Academische Master (jaar 4)*

STCW Management Level + STCW AIII/6 Electro Technical Officer
 • Verplichte opleidingsonderdelen - Core Modules: Mechatronics - Information and communication technology - Scheepswerktuigkundige vaardigheidstraining - Multidisciplinaire simulatoroefeningen en seminaries - Optimisation and innovation of energy systems - Dredging techniques - Management of innovation in marine engineering - Advanced control technologies - Classification and survey - Communicatiestrategieën 
 • Masterscriptie
 • Keuzeopleidingsonderdelen gerelateerd aan onderzoeksdomeinen: Advanced maritime ecology and technology - Maritime transportation - Analysis of shipping markets - Data science - Port management and policy - Hydrodynamics of a vessel - Offshore technology for engineers - Advanced stability- Advanced tanker training Oil - Gas & IGF - Chemicals

 * Het Masterjaar zal vanaf 2024 worden aangeboden.

 


 

Curriculum Professionele Bachelor (uitdovend traject)

Studiegids

Gedetailleerd overzicht van de onderwijsonderdelen:

pdfStudiegids Bachelor in de Scheepswerktuigkunde (professionele bachelor 2021-2022) 

STCW Management Level (jaar 1+2+3)
 • Nautische Faculteit
  Stabiliteit - Scheepsveiligheid - Brandbestrijding - Maritieme milieuproblematiek - ISPS & ISM - Scheepsadministratie en maritiem recht - Ladingbehandeling tankers - Gevaarlijke stoffen
 • Faculteit Scheepswerktuigkunde
  Algemene elektriciteit – Scheepsdieselmotoren – Scheepshulpwerktuigen – Scheepsbouw en maritieme technologie – Technisch tekenen, werkplaatstechniek – Sterkteleer – Scheepsautomatisatie – Scheepselektronica en -elektrotechniek – Engine Resource Management - ERM – Multidisciplinaire simulatoroefeningen – Thermodynamica en warmteoverdracht – Stoominstallaties
 • Faculteit Wetenschappen
  Economische evaluatie van onderhoud
  Wiskunde – Informatica – Chemie – Algemene mechanica en hydromechanica
  Maritieme geneeskunde – Maritiem Engels – Communicatie en rapportering

        + stage aan boord en Bachelorscriptie

 

Gedetailleerd overzicht van de leerresultaten (NVAO):

pdfLeerresultaten Bachelor in de Scheepswerktuigkunde

 

Kwaliteitsbewaking van de opleiding Scheepswerktuigkunde

De Hogere Zeevaartschool wil in haar beide opleidingen, Scheepswerktuigkunde en Nautische Wetenschappen, steeds een zeer hoog niveau van kwaliteit aanbieden. Daarom worden wij jaarlijks onderworpen aan externe kwaliteitscontroles, en worden ook binnen de hogeschool zelf regelmatig analyses gemaakt van hoe onze opleidingen presteren. Een korte samenvatting van de analyse die we in 2019 maakten over de opleiding Scheepswerktuigkunde is hier te vinden.

Bij de start van de nieuwe opleiding heeft de HZS haar plannen bovendien voorgelegd aan de Commissie Hoger Onderwijs van de Vlaamse overheid voor een macrodoelmatigheidsanalyse. Daarnaast is de inhoud en het opzet van de opleiding beoordeeld door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Beide instanties hebben de academische opleiding Scheepswerktuigkunde groen licht gegeven. Hun beoordelingen staan te lezen in de volgende documenten: