Hogere Zeevaartschool logo

Hoe inschrijven ?

 

> Online registreren

> Wanneer kan ik inschrijven?

> Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

> Wat gebeurt er na mijn online registratie?

> Start van het academiejaar

 

 inschrijving

 


 

Online registreren

 

Ga naar > het online registratieformulier en volg de instructies.

 

Bij het online registratieformulier moeten volgende documenten mee opgeladen worden:

 • fotokopie "recto/verso" van de identiteitskaart
 • uittreksel uit de geboorteakte
 • kopie/scan van Belgisch diploma of diploma uit een ander land in de EER (Europese Economische Ruimte)
 • voor niet-EER landen: gelegaliseerde kopie door Belgische ambassade in land van oorsprong.
De kandidaat die tijdens het huidige schooljaar zijn laatste jaar van het secundair onderwijs volgt, kan zijn inschrijvingsaanvraag reeds indienen, met bijvoeging van een studiegetuigschrift waaruit duidelijk de aard van het gevolgde secundair onderwijs blijkt. Dit studiegetuigschrift zal dan vóór 15 oktober dienen vervangen te worden door een kopie van het gehomologeerd eindgetuigschrift secundair onderwijs.

 

Inschrijvingsprocedure voor burgers van buiten de EER

 


 

Wanneer kan ik inschrijven?

 

Voor studenten uit de EER (Europese Economische Ruimte): bij voorkeur tussen 20 april en 15 september van het voorafgaande academiejaar.

 

Voor niet-EER burgers geldt een speciale inschrijvingsprocedure. De niet-EER studenten moeten zich inschrijven tussen 20 april en 30 juni van het voorafgaande academiejaar. Het volledige studiegeld dient ten laatste op 30 juni van het voorafgaande academiejaar betaald te zijn.

 


 

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

 

Als kandidaat-student moet je minstens in het bezit zijn van een van volgende diploma's:

 • een diploma van het secundair onderwijs
 • een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan
 • een diploma of getuigschrift dat door een wet, decreet, Europese richtlijn of internationale overeenkomst als gelijkwaardig wordt beschouwd.

 

Belangrijk om weten:

 • er is geen toelatingsproef voor onze opleidingen.
 • er is geen beperking (numerus clausus) van studenten.

 


 

Wat gebeurt er na mijn online registratie?

 

 • Van zodra de registratie van je opleidingsprogramma werd verwerkt, zal je een betalingsverzoek ontvangen met daarop een gestructureerde mededeling, waarmee je de betaling kunt uitvoeren.
 • Je inschrijving is definitief na betaling van het studiegeld. 

 


 

Start van het academiejaar

 

 • Als nieuwe student 1ste bachelor Nautische Wetenschappen of 1ste bachelor Scheepswerktuigkunde word je voor een onthaalsessie verwacht op vrijdag 24 september 2021 om 10u00 (start nederlandstalige sessie).
 • De cursussen voor het academiejaar 2021-2022 beginnen op maandag 27 september 2021 om 8u15.
 • Studenten die niet aanwezig kunnen zijn vanaf de eerste dag van het academiejaar moeten dit schriftelijk melden vóór het begin van het academiejaar met opgave van de reden. Zij moeten hiervoor dan de uitdrukkelijke toestemming van het hogeschoolbestuur krijgen.

 


 

Meer info

 

Voor meer informatie over de inschrijvingen kun je terecht bij onze studentenadministratie > e-mail: info@hzs.be - tel. 03-205 64 30