Hogere Zeevaartschool logo

Voor je start

Medisch onderzoek

De studenten moeten een medisch onderzoek ondergaan, bij voorkeur vóór aanvang van de studie, maar zeker vóór aanvang van de stages aan boord.
Studenten die niet medisch geschikt zijn om te varen, kunnen stage lopen als student aan boord maar de stage wordt slechts erkend als vaartijd (nodig voor promoties), indien zij bij het afstuderen medisch geschikt zijn om te varen.

Bij het eerste medisch onderzoek wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van de kandidaat tot een volledige loopbaan; indien een aandoening dit niet toelaat wordt de student hierover geadviseerd.

De studenten kunnen een medisch onderzoek ondergaan bij het medisch centrum van de koopvaardij:

Overzicht van de medische maatstaven