Hogere Zeevaartschool logo

Voor je start

Studiegeld

Alle studenten dienen jaarlijks het studiegeld te betalen.
Dit studiegeld (met inbegrip van het examengeld) bedraagt momenteel:

  • gewone, financierbare student: 961,90 EUR voor een programma van 60 studiepunten
  • verminderingen worden voorzien voor beursstudenten en bijna-beursstudenten.
  • niet-financierbare student (bijv. studenten van buiten de EER): 9.500 EUR

Gedetailleerd overzicht van het studiegeld

 

De student die reeds zijn studiegeld betaald heeft maar beslist om zijn studies niet voort te zetten, dient vóór aanvang van het academiejaar een schriftelijke aanvraag tot terugbetaling van het studiegeld (minus administratie- en bankkosten) in te dienen.
Na aanvang van het academiejaar wordt geen terugbetaling meer gedaan.