Hogere Zeevaartschool logo

Voor je start

Studietoelagen

Na inschrijving ontvangt de student een factuur, berekend op het aantal opgenomen studiepunten (conform Onderwijs - en Examenreglement). Deze dient volledig voldaan te worden. Bij het verkrijgen van een studiebeurs, zal het teveel betaalde bedrag worden terugbetaald na ontvangst van het bewijs van toegekende studiebeurs. (te mailen naar tom.de.winter@hzs.be)

De Belgische studenten kunnen een studiebeurs bekomen volgens de criteria van toepassing in het hoger onderwijs.

Voor de studenten die ressorteren onder de Vlaamse Gemeenschap:

Meer informatie hierover vind je op www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen.
De aanvraag kan on-line of op papier worden ingediend. Aanvraagformulieren kunnen van de voormelde website worden gedownload of worden bekomen op de Studentenadministratie.

De ingevulde aanvraagformulieren dienen te worden verstuurd naar:

 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
  Afdeling Studietoelagen
  Hendrik Consciencegebouw
  Koning Albert II-laan 15
  1210 Brussel

Voor de studenten die ressorteren onder de Franse Gemeenschap:

Meer informatie vind je hierover op www.allocations-etudes.cfwb.be.
De aanvraag kan on-line of op papier worden ingediend. Aanvraagformulieren kunnen van de voormelde website worden gedownload of worden bekomen op de Studentenadministratie.

De ingevulde aanvraagformulieren dienen te worden verstuurd naar:

 • Ministère de la Communauté française
  Service des allocations d’études
  Boulevard Léopold II, 44
  1080 Bruxelles