Hogere Zeevaartschool logo

Voor je start

Verzekeringen

  • Schoolpolis: deze polis dekt de aansprakelijkheid van de Hogeschool en de aansprakelijkheid van de studenten tijdens de schoolactiviteiten (inclusief stages en studiereizen) en de lichamelijke ongevallen van de studenten tijdens de schoolactiviteiten alsook op de weg heen en terug naar de Hogeschool.
  • Arbeidsongevallen-stagiairs:  deze polis dekt de arbeidsongevallen van de studenten die een verplichte stage volgen (conform het KB van 13/06/2007) in het kader van hun beroepsopleiding. De eventuele ongevallen op de weg van en naar de stageplaats worden opgevangen door de Schoolpolis.
  • Assistancepolis: deze verzekering voorziet een dekking repatriëring, reisbijstand en de terugbetaling van medische kosten in het buitenland na ziekte of ongeval (na tussenkomst van de mutualiteit) voor de buitenlandse reizen die in het kader van de schoolactiviteiten worden gemaakt.

De studenten worden verondersteld in orde te zijn met hun mutualiteit en zijn voor hun persoonlijke aansprakelijkheid best gedekt door een familiale verzekering. Buitenlandse studenten brengen hun mutualiteit op de hoogte of sluiten zich zo spoedig mogelijk aan bij een Belgische mutualiteit.

Voor hun verblijf aan de Hogeschool of voor de buitenlandse reizen in het kader van de schoolactiviteiten sluiten de studenten zelf een bijkomende verzekering af indien zij de aangeboden verzekeringen door de Hogeschool onvoldoende achten.