Hogere Zeevaartschool logo

Voor je start

Vrijstellingen

Vrijstellingen op grond van hogere studies of competenties kunnen worden bekomen mits schriftelijke aanvraag, te richten aan:

Dr. Rowan Van Schaeren
Algemeen Directeur
Hogere Zeevaartschool
Noordkasteel Oost 6
2030 Antwerpen

Deze aanvraag gebeurt bij aanvang van het academiejaar, uiterlijk tegen 15 oktober, en moet vergezeld zijn van een fotokopie van het (eventueel behaalde) diploma hoger onderwijs, van de behaalde resultaten (puntenlijst) en van de gevolgde leerstof (inhoud van de opleidingsonderdelen en uren).

De schriftelijke aanvragen voor aangepaste programma’s (opleidingsonderdelen uit een hoger traject) en/of keuzeopleidingsonderdelen, moeten worden binnengeleverd op de studentenadministratie uiterlijk op 15 oktober.

De aanvraag voor een aangepast programma moet de aangevraagde opleidingsonderdelen uit het hoger traject vermelden alsmede de opleidingsonderdelen die in het basistraject (eventueel bisjaar) worden genomen of hernomen.