Hogere Zeevaartschool logo

Historische mijlpalen

banner Mijlpalen

In 1800, tijdens de Franse periode, onder het bewind van Napoleon, werd in Antwerpen een zeevaartschool opgericht.
De school was tot 1814 in de Handelsbeurs gevestigd.

Volgende mijlpalen kenmerken de verdere geschiedenis van de school:

1834 Heroprichting van de Hogere Zeevaartschool onder Belgisch bewind.
1919 Hervatting van de leergangen na een schorsing van 1914 tot 1918.
1907 Start van de "Naamgevingen": bij het begin van elk academiejaar wordt, tijdens een plechtigheid, aan de promotie Nautische Wetenschappen de naam gegeven van een verdienstelijke personaliteit uit de maritieme wereld. Vanaf 1997 gebeurt dit ook voor de promotie Scheepswerktuigkunde.
1932 Ingebruikneming van het nieuw schoolgebouw.
1944 Het Duitse leger bezet het schoolgebouw en er wordt les gegeven op de Italiëlei, waar nu het zeemanshuis "Stella Maris" gevestigd is (het gebouw wordt in 1948 terug in gebruik genomen).
1961 Het schoolschip "Mercator" wordt uit de vaart genomen.
1985 Nautische Wetenschappen worden studies op academisch niveau (kandidaturen en licenties).
1990 De Vlaamse overheid neemt de fakkel over van het federale Ministerie van Verkeer als inrichtende onderwijsmacht.
2002 De internationale regelgeving en kwaliteitsnormen van de IMO (STCW) worden geïmplementeerd.
2003 Als één van de eerste hogescholen wordt het kwaliteitscertificaat ISO 9001:2000 behaald.
2004 Invoering van de bachelor-masterstructuur.
2008 De traditie van stages aan boord van grote zeilschepen wordt terug ingevoerd.
2018 De HZS behaalt het kwaliteitscertificaat ISO 9001:2015.

 

mijlpalen foto01De Mercator, het laatste opleidingsschip van de HZS, werd in 1961 uit de vaart genomen.

mijlpalen foto02Vroeger bood de HZS ook een opleiding tot scheepskok aan.

mijlpalen foto03De Hogere Zeevaartschool kan zich op koninklijke belangstelling verheugen. Prins (nu Koning) Filip was in februari 2006 te gast. mijlpalen foto04Prins Laurent bezocht de HZS in november 2007 n.a.v. de viering van het 150-jarig bestaan van het Kon. Belgisch Zeemanscollege.