Hogere Zeevaartschool logo

Intern kwaliteitsbeheer

De HZS werkt voortdurend aan het verbeteren van inhoud en werkwijze binnen haar drie kerntaken: onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Bij elk van de kerntaken wordt ingezet op innoveren, het vormen van synergiën en het uitbouwen van expertise.

Kerntaken HZS:  Onderwijs     Onderzoek     Dienstverlening

 

In het hart van het kwaliteitsdenken aan de hogeschool zit het voeren van een regie die de kwaliteit van de opleidingen waarborgt. Een HSQE (Health-Safety-Quality-Environment)-team buigt zich over de opvolging van de kwaliteit binnen de HZS. Daartoe beschikt de HZS over een online kwaliteitssysteem waarop alle medewerkers en studenten (via de studentenraad) op een laagdrempelige manier kunnen inloggen, met een erg gebruiksvriendelijke ‘knop’ om meldingen te maken. Hierdoor wordt het kwaliteitssysteem gedragen door alle interne belanghebbenden en worden uitdagingen snel gedetecteerd.

Via het digitale systeem kan de afhandeling van de meldingen transparant geregistreerd, opgevolgd, aangetoond en gerapporteerd worden, zoals aangegeven in het beoordelingskader voor de instellingsreview.