Hogere Zeevaartschool logo

Maritieme carrière

Jobs aan de wal

Koopvaardijofficieren vinden na een loopbaan op zee gemakkelijk werk aan de wal. Hun leidinggevende capaciteiten, hun ervaring in een internationale omgeving en hun praktische werkaanpak, worden sterk geapprecieerd.

 

Dekofficieren

Dekofficieren wacht na hun vaartijd een ruim aanbod van walfuncties zowel in de publieke als in de private sector.
Ze kunnen aan de slag in het Loodswezen, in scheepsagenturen, rederijen en expediteurs, terminal operators, toeleveringsbedrijven, verzekerings- en classificatiemaatsc happijen, scheepvaartinspectie, surveyors, e.a.
Ze zijn o.a. verantwoordelijk voor het inspecteren van de zeewaardigheid van de lading, de voorbereiding en opvolging van scheepsoperaties, kostencontrole, vlootbeheer, veiligheidsbeheer, audits voor classificatiemaatschappijen, …
Ook de nautische afdelingen van de havenbesturen (havenkapiteinsdienst, scheepvaartbegeleiding), en het Maritieme Reddings- en Coordinatie Centrum, doen een beroep op hen.
En niet te vergeten de Hogere Zeevaartschool, als docent voor nautische vakken.

 

Officieren-werktuigkundigen

Na hun carrière op zee stappen scheepswerktuigkundigen over naar een walfunctie als technisch verantwoordelijke voor het beheren van het onderhoud en nieuwbouwprojecten in de maritieme, industriële en chemische sectoren. Zij worden ingezet voor een technisch controlerende functie en opvolging van kwaliteitsinspecties en verzekeringsexpertises.
In de maritieme sector vinden we scheepswerktuigkundigen vooral terug als de technische rederijverantwoordelijke (Technical Superintendent), voor de opvolging van scheepsschade en onderhoud, de scheepsinspectie, Marine Surveyors voor classificatiebedrijven, Lead Auditor (ISM, MLC, ISO) of als FOD vlagstaat-inspecteur en havencontrole-inspecteur.
Ze zijn ook welkom in de havengebonden industrie (chemie en petrochemie), de energievoorziening (inclusief kerncentrales en windmolenparken), scheepsherstelling en de sector van de technische toeleveringsbedrijven (brandstof, olie, hulpwerktuigen en voortstuwingswerktuigen).
En uiteraard ook als docent werktuigkunde in de Hogere Zeevaartschool.

Onze rubriek Vacatures is steeds goed gevuld met werkaanbiedingen aan de wal.

 

De taken van een loods

De loods staat in voor het nautisch advies aan de gezagvoerders van zeeschepen die de Vlaamse havens aanlopen. Hij is in feite de “gids” op het water. Hij kent het vaargebied uitstekend, weet waar alle ondiepten zijn, hoe de stroming zit, onderhoudt het contact met de verkeerscentrales enz.

Er zijn vier soorten: de zeeloods of Scheldemondeloods, de kustloods, de rivierloods en de kanaalloods. Ieder escorteert het schip van of naar zijn werkingsgebied.

Om loods te worden moet men eerst een diploma van Master in de Nautische Wetenschappen behalen aan de Hogere Zeevaartschool. Vervolgens moet men gaan varen tot de graad van kapitein (d.w.z. 36 maanden vaartijd als wachtoverste).
Na het slagen in een selectieproef krijgt de kandidaat-loods bij het Loodswezen een opleiding van één jaar. Dan kan hij pas effectief aan de slag als loods, eerst op kleinere schepen daarna op grotere.

 

HZS Jobs aan de wal HZS Jobs aan de wal HZS Jobs aan de wal