Hogere Zeevaartschool logo

Maritieme carrière

Jobs op zee

Misschien roept de zeescheepvaart bij jou nog een stuk romantiek of avontuur op. Niets is echter zo realistisch als de verantwoordelijke functies aan boord van een schip. De officieren moeten blijk geven en doordrongen zijn van verantwoordelijkheidszin.
In een dergelijk job, die zowel voor jongens als voor meisjes toegankelijk is, verdien je uiteraard meer dan elders terwijl je sociale zekerheid en pensioen in België verzekerd zijn.

 

In dit filmpje van de International Shipping Federation leer je het leven aan boord van een zeeschip kennen.

 

De taken van een dekofficier

Als dekofficier (vroeger stuurman genoemd) ben je in staat om een zeereis te plannen en in alle wateren je positie te bepalen. Een grondige kennis van astronomische en kustnavigatie is een vereiste.
Een dekofficier weet hoe hij moet manoeuvreren, rekening houdend met de stromingen, de wind, de stabiliteit.

Laden, stockeren en de lading behandelen mogen geen geheimen meer hebben voor hem.

De kapitein van een schip voert het gezag en draagt de verantwoordelijkheid over het schip, zijn bemanningsleden en eventuele bezoekers.
Hij (of zij!) heeft de leiding over de dekofficieren en coördineert de besturing, bepaalt de reisroute, zorgt voor de maritieme communicatie en beheert de lading.

 

De taken van een officier-werktuigkundige

Als scheepswerktuigkundige ben je verantwoordelijk voor het preventief onderhoud en de herstelling van thermische, elektrische, pneumatische en hydraulische installaties, en voor de veiligheidsuitrusting.
Tijdens de opleiding raak je vertrouwd met de werking van de hoofd- en hulpmotoren, de elektrische apparatuur, de scheepstypes en de veiligheid aan boord.
Als hoofdwerktuigkundige heb je de leiding over de technische bemanning. Dat betekent dat je een ploeg scheepswerktuigkundigen begeleidt, de werkplanning opstelt en briefings geeft. Je hebt een grote verantwoordelijkheid en beschikt over een grondige kennis van de installaties aan boord.

 

Hoe evolueert een carrière op zee?

Een student die aan de Hogere Zeevaartschool zijn diploma behaalt wordt niet onmiddellijk kapitein of hoofdwerktuigkundige! Hij bouwt zijn loopbaan geleidelijk - maar wel vrij snel - op. Rond z’n dertigste kan hij reeds kapitein of hoofdwerktuigkundige zijn!

De promotie naar een hogere functie wordt enerzijds bepaald door de internationale regelgeving, anderzijds door de carrièremogelijkheden bij de firma waar men werkt.

De afgestudeerde student begint als aspirant-officier en bereikt na 12 maanden effectieve vaartijd de functie van wachtoverste (“officer of the watch”), wat in de koopvaardij 3e officier aan dek of 4e werktuigkundige betekent. Deze functie kan echter al na enkele maanden bereikt worden omdat een student aan de HZS reeds 7 maanden vaartijd verworven heeft (door stages en simulatoroefeningen) en hij ook tijdens de vakantieperiodes extra vaartijd kan opbouwen door stages aan boord van zeeschepen.

Vervolgens vaart hij als wachtoverste opnieuw 12 maanden, waarin hij via een tussenpromotie als 2e dekofficier/3e werktuigkundige, opklimt tot de rang van 1e dekofficier of 2e werktuigkundige.

In deze functie begint hij aan een laatste periode van 12 maanden vaartijd om de graad van kapitein of hoofdwerktuigkundige te behalen.

 

Hoe evolueert een carrière op zee?