Hogere Zeevaartschool logo

Maritieme carrière

Maritieme sectoren - Koopvaardij

Wist je dat 90 procent van het wereldtransport over zee plaatsvindt? Het is ook de meest milieuvriendelijke manier. De internationale koopvaardijvloot bestaat uit zo’n 50.000 schepen die alles vervoeren van auto’s over gas tot containers.

In de koopvaardij wordt een onderscheid gemaakt tussen grote zeeschepen die goederen over lange afstand vervoeren (de ‘lange omvaart’) en kleinere schepen tot 3.000 BRT (brutoregisterton), die ingezet worden voor kustvaart en ferrydiensten. Dit noemt men de kleine handelsvaart.

De Belgische reders controleren een vloot die in tonnage groter is dan die van Nederland, Spanje en Frankrijk!
De schepen die zij exploiteren zijn vaak kostbare staaltjes van techniek en verregaande automatisering.

De rederij Exmar is de grootste gastankerrederij ter wereld. Bocimar is gespecialiseerd in droge bulklading (ertsen, kolen), terwijl Euronav over supertankers beschikt voor het vervoer van ruwe aardolie. Safmarine is een belangrijke containerrederij.
Andere Belgische rederijen zoals Ahlers, Fast Lines, Delphis, etc. bieden gespecialiseerde diensten aan.

Al deze firma’s zijn lid van de Koninklijke Belgische Redersvereniging.

De diploma’s van de Hogere Zeevaartschool worden internationaal erkend. Je kunt dus bij voorbeeld ook voor Nederlandse of Franse rederijen gaan varen.

 

HZS koopvaardij01 HZS koopvaardij02 HZS koopvaardij03