Hogere Zeevaartschool logo

Schenkingen

De Hogere Zeevaartschool Antwerpen is bevoegd om vrijgestelde giften te ontvangen voor schenkingen.

Dankzij uw financiële steun kan de HZS blijven investeren in kwaliteitsvol onderwijs en haar baanbrekend onderzoek verderzetten. En wordt het unieke patrimonium van de Hogere Zeevaartschool in ere gehouden.

De HZS doet hiervoor een beroep op de loyaliteit van haar alumni, bedrijven en iedereen die de hogeschool en het zeevaartonderwijs een warm hart toedraagt.

Contactpersoon

Rebecca Van Rie
Hoofd Boekhouding en personeel
tel. 03-205 64 31
rebecca.van.rie@hzs.be