Hogere Zeevaartschool logo

Stages op zee

banner stage op zee

Dankzij het gebruik van simulators kan men heel wat nautische en technische vaardigheden op de campus aanleren. Maar stages op zee vormen toch nog een belangrijk én verplicht onderdeel van de nautische opleiding.

De stage die gezamelijk voor alle eerstejaarsstudenten wordt georganiseerd, is een initiatie in het leven aan boord van een schip.

Vanaf het academiejaar 2007-2008 wordt de gezamelijke stage van de eerstejaarsstudenten terug uitgevoerd op een groot zeilschip (de Poolse driemaster Dar Mlodziezy).

De studenten leren diverse facetten van het zeemanschap, waarbij veel aandacht wordt besteed aan veiligheidsaspecten. Ze lopen wacht in een shiftenstelsel dat ook op koopvaardijschepen wordt toegepast. Het werken in groep en respect voor elkaar opbrengen zijn andere aspecten die in deze stage en zeker met dit type schip worden nagestreefd. Het zeilen vraagt een grote discipline, zowel van de bemanning als van de studenten, en dit om de veiligheid van schip en bemanning op permanente wijze te garanderen. Respect voor de natuurkrachten en leren functioneren in een reële werkomgeving van vaartuig, bemanning en lading, zijn essentiële onderdelen van de training.

Begeleiders uit de praktijk brengen de studenten actuele werkvormen bij. De gehele opleiding aan boord verloopt trouwens volgens de normen van de International Maritime Organisation (IMO), volgens een Cadet Training Record Book.

Tijdens de volgende studiejaren kunnen de studenten op vrijwillige basis stages volgen aan boord van commerciële schepen (koopvaardijschepen, baggerschepen, e.d.). Deze dienen individueel in de vakantieperiodes te worden georganiseerd.
Indien de student ervaring en vaartijd wil opbouwen zijn deze stages zeker aanbevolen.

 

Is amarinage aan boord van een zeilschip nog van deze tijd? Lees de bijdrage van Kapt. Marc Van der Voort, Training Assistent op de Dar Mlodziezy.

Lees de bijdrage van Kapt. Marc Van der Voort

Stages foto01De Dar Mlodziezy is 109,2 m lang, heeft een breedte van 13,9 m en is 50,1 m hoog. Het is een driemastvolschip met een zeiloppervlakte van 3.015 m2. Stages foto02 Stages foto03
Stages foto04 Stages foto05 Stages foto06