Hogere Zeevaartschool logo

Intranet – Blackboard

Net zoals de andere leden van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen gebruikt de Hogere Zeevaartschool Blackboard als elektronische leeromgeving.
Blackboard maakt webgebaseerd doceren en leren mogelijk.

Binnen Blackboard:

  • wordt cursusmateriaal gestructureerd ter beschikking gesteld van de studenten. Dit materiaal kan verschillende vormen aannemen: syllabus, verplichte leerstof, PowerPoint, Word-bestanden, beeld, video, geluid, verdiepend of uitbreidend materiaal, e.d.;
  • kunnen studenten onderling en/of met de docenten elektronisch communiceren;
  • wordt door de Studentenadministratie alle praktische informatie over examens, lessenroosters, stage aan boord, e.d. meegedeeld.

Blackboard is een afgeschermde omgeving, wat betekent dat een gebruikersnaam en paswoord vereist zijn om toegang te krijgen tot het systeem én tot een bepaalde cursus.

 

Blackboard